DISCLAIMER

 

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
Dirk Diepeveen Isolatiebedrijf en Dirk Diepeveen Brandwerende afwerkingen besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. De beide bedrijven wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behouden zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
Dirk Diepeveen Isolatiebedrijf en Dirk Diepeveen Brandwerende afwerkingen kunnen geen foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten garanderen en zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Dirk Diepeveen Isolatiebedrijf en Dirk Diepeveen Brandwerende afwerkingen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
Dirk Diepeveen Isolatiebedrijf  en Dirk Diepeveen Brandwerende afwerkingen  kunnen niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Referenties Dirk Diepeveen Isolatiebedrijf

Dirk Diepeveen isolatiebedrijf werkt via verschillende installatiebedrijven aan mooie projecten. Gemeentehuizen, legerbases, zorginstellingen, scholengemeenschappen; we draaien er onze hand niet voor om. Hieronder vindt u een aantal projecten waarbij we met Dirk Diepeveen Isolatiebedrijf vertegenwoordigd waren. Gemeentehuis ...

Lees meer >

isolatietechniek

Referenties Dirk Diepeveen Brandwerende afwerkingen

Omdat Isolatie en Brandwerende afwerkingen een logische combinatie is, hebben we ons naast Isolatie, ook gespecialiseerd in het brandwerend afwerken van doorvoeren. Zo ontstond Dirk Diepeveen Brandwerende Afwerkingen. Ook hier hebben we - al dan niet in samenwerking met ons isolatiebedrijf - goede referenties opgedaan. Projecten waar we met trots en veel plezier op ...

Lees meer >

brandwerende-afwerkingen